Chịu đựng được nhàm chán, mới có thể đắc được phồn hoa

Chịu đựng được nhàm chán, mới có thể đắc được phồn hoa

Có một người đàn ông lập chí sẽ trở thành triệu phú ở tuổi 40, năm ông 35 tuổi đã từ bỏ công việc, bắt đầu sáng dựng sự nghiệp, mong sẽ có thể giàu sang chỉ trong một đêm.

Trong khoảng thời gian 5 năm đó, ông đã từng mở qua công ty du lịch, tiệm cà phê, còn có cả cửa hàng hoa nữa, nhưng tiếc thay lần nào gây dựng sự nghiệp cũng đều thất bại, cũng đẩy gia đình đến bước đường cùng. Read more

Sự tự tin không phải vẻ bề ngoài. Nó thuộc về cốt cách bên trong con người

Thật ra niềm vui giống như một con diều, người đứng xem tưởng rằng nó ở trên bầu trời, chỉ có người điều khiển dây diều mới biết con diều đang ở trong tay mình, mà người khí khái chính là người có thể nắm giữ niềm vui.

Khí khái là gì? Trong lúc mọi người bàn luận về sự bủn xỉn của một người, thường thích nói người này keo kiệt muốn chết. Thì ngược lại, mọi người cũng đồng ý rằng người hào phóng lại là người khí khái. Nhưng mà, chịu tiêu tiền là rộng rãi chứ không gọi là khí khái, khí khái trước giờ không phải là từ dùng để đánh giá mức độ chi tiêu. Read more